Stormseizoen

zondag 13 november 2022 - zondag 26 februari 2023

Refererend aan de brief die de gemeente Dordrecht elk jaar stuurt aan haar bewoners die buitendijks wonen - zie hieronder - heeft Galerie Wijnstraat een wisselexpositie samengesteld met de titel 'Expositie Stormseizoen'. Deelnemende kunstenaars zijn: Rob Vis, Arthur Stam, Babs van Heugten, Robert Volmer, Jeanne Rombouts, Darja Vos en Hanny Reneman. De expositie is vanaf zaterdag 14 januari t/m 26 februari elke zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur geopend. Doordeweeks op afspraak. Telefoon: 0643599357. ======================================================================================================================================== Hoogwater in Dordrecht Van oktober tot en met maart is het ‘stormseizoen’. De kans op hoogwater is dan groter. Op deze pagina leest u alles over hoogwater in Dordrecht. Waar komt water op de kades? Als het water rondom het eiland van Dordrecht heel hoog wordt, merken we dat vooral in de binnenstad. Dit zijn de laaggelegen buitendijkse gebieden. De rest van Dordrecht wordt beschermd door onze dijken of ligt net zo hoog of hoger dan de dijken. In het gedeelte dat buitendijks én redelijk laag ligt, kan bij hoge waterstanden water op de kades komen.   Actie bij welke waterstanden We waarschuwen mensen in de binnenstad die overlast van het water kunnen krijgen. Dat gebeurt onder andere met de hoogwatermailservice. Bij een waterstand van 1.80 meter boven N.A.P. wordt de eerste waarschuwing van mogelijk hoogwater afgegeven. Vanaf een verwachte waterstand van 2.10 meter boven N.A.P. zetten we zandzakken klaar. Als het nodig is stellen we parkeerverboden in. ====================================================================

Exposanten